سیدخندان ، خیابان خواجه عبدالله انصاری ، بین کوچه نهم و یازدهم ، پلاک ۴۹

تلفن : ۲۲۸۴۹۲۹۲